Skip to content Skip to footer
GDPR

Bossloh & Co Bil AB (Org.nummer: 559272-1608) vill upplysa dig som kund om vilken typ av information rörande ditt företag som sparas i våra system. Det främsta syftet med GDPR är att förstärka individens rätt till och kontroll över uppgifter om sig själv och den gäller i stort sett alla företags, myndigheter och föreningars hantering av uppgifter om personer. Du har också rätt att få alla uppgifter strukna när de inte längre behövs för syftet för vilket de samlades in en gång. Du är såklart alltid välkommen att kontakta oss ifall det är något du undrar över.


Säkerhet

Personuppgifter lagras hos Bossloh & Co Bil AB i Sverige. Det är inloggningskrav med lösenord för tillgång och behandling av informationen i alla system. Förutom det har Bossloh & Co Bil AB interna rutiner som ska garantera din säkerhet.


Vilka personuppgifter samlar vi från dig?

Bossloh & Co Bil AB kan komma att lagra information vid användandet av vår hemsida till analytiska syften. Denna data kan inkludera din dators IP-adress, typ av webbläsare, vilka sidor inom vår tjänst du besökt, tid och datum för dina sessioner samt hur lång tid du spenderat i vår tjänst. Bossloh & Co Bil AB lagrar aldrig personuppgifter i mer än 365 dagar från dess anskaffande.

De personuppgifter Företaget samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som använder våra tjänster är:

  • Namn och identifikationsnummer (organisationsnummer/personnummer)
  • Telefonnummer och e-post
  • Registreringsnummer (bil)
  • IP-adress och information om din användning av Företagets webbplats

Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies. Du kan ställa in din webbläsare och bestämma om du överhuvudtaget vill ha kakor eller inte. Du kan också välja att datorn ska fråga varje gång en kaka är på väg att lagras på din dator. Mer om cookies kan du läsa på: https://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/


Rätt till dina personuppgifter

Du har rätt att få en bekräftelse hur Bossloh & Co Bil AB behandlar dina person/kontaktuppgifter, och i så fall få ett utdrag över vilka personuppgifter vi sparar.


Rätt att kräva rättning och radering

Om du vill att vi ska ta bort dina person/kontaktuppgifter pågrund av oriktiga eller ofullständiga, har du alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna. Vi kommer då att radera alla uppgifter som kan kopplas till dig som person. När raderingen är utförd kommer du att få en bekräftelse via email.


Kontaktinformation?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter på info@bosslohbil.se